Wojna na Ukrainie szansą dla ukraińskich przedsiębiorców

Polska coraz częściej staje się ciekawym krajem dla zagranicznych inwestorów. Również coraz więcej Ukraińców decyduje się na przeprowadzkę do Polski i na założenie tutaj swojego biznesu. Skala migracji wskazuje już na ponad milion obywateli Ukrainy, którzy zdecydowali się tutaj osiąść, a obecna wojna jeszcze podwyższa ten wynik. Wielu Ukraińców prowadziło biznesy w swoim kraju jeszcze przed przeprowadzką, dlatego również i w Polsce chcieliby pracować na własny rachunek otwierając sklepy, restauracje, punkty usługowe i inne przedsiębiorstwa. Jednak w jaki sposób obywatel Ukrainy może otworzyć swój własny biznes na obczyźnie i co przy tym musi mieć na uwadze?

Dotychczasowe kierunki rozwoju Ukrainy​

Zaraz po 1945 roku Ukraina funkcjonowała jako integralna część Związku Radzieckiego i to głównie rynek krajów ZSRR był rynkiem zbytu dla ukraińskiego przemysłu. Poszczycić się mogła wysokim wskaźnikiem gospodarczym, stając się tzw.: spichlerzem ZSRR, głównie przez swoją dystrybucję żywności czy surowców mineralnych. Po roku 1990 notuje się już wyraźny spadek liczby zatrudnionych (nawet o 10%), co przekłada się również na kryzys ekonomiczny związany z przemianami gospodarczymi, upadkiem socjalizmu i rozpadem państw bloku komunistycznego. Stan ten trwał do początków XXI wieku, a wskaźnik PKB notował spadek nawet o 50%. W 2015 roku Ukraina miała najgorszy w Europie wskaźnik wolności gospodarczej, zajmując 162 miejsce na 178 państw. Chcąc zmienić ten stan rzeczy zdecydowano się na podjęcie kroków mających umożliwić Ukrainie wstąpienie do Unii Europejskiej. Ukrainę jednak wciąż łączyły bliskie stosunki z Rosją, co przekładało się chociażby na wspólny plan badawczy dot. broni atomowej, zabroniony przez UE. Pierwsze spotkania w sprawie integracji odbyły się już w 1997 roku, a kolejne praktycznie co rok. W tym czasie Unię i Ukrainę zaczęły łączyć coraz bliższe stosunki, nawet pomimo, że cała procedura zajmowała bardzo dużo czasu. W 2011 roku już ponad 50.000 Ukraińców osiedliło się w Polsce, która otworzyła swoje granice dla jej mieszkańców i od tamtej pory ta liczba stale rośnie. Dzisiaj w związku z wybuchem wojny kolejne 1.6 miliona ludzi było zmuszonych do przeprowadzki. 1 marca 2022 roku Ukraina oficjalnie została przyjęta do Wspólnoty Narodów Zjednoczonych, jednak droga do stabilności politycznej, ekonomicznej i gospodarczej jest jeszcze długa.

Ukraiński biznes w Polsce - pierwsze kroki

Polska, obok Czech, Mołdawii, Białorusi czy krajów Europy Zachodniej, staje się obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów, do których udają się emigranci z Ukrainy. Jak pokazują sondaże w Polsce działa już ponad 20.127 spółek prowadzonych przez Ukrainców, a z roku na rok otwierają się kolejne. Najwięcej nowych spółek notuje się w branży budowlanej i handlowej, kolejne w transporcie, usługach, IT i hotelarstwie. Również największa ich liczba skoncentrowana jest w dużych miastach tj.: Warszawa, Kraków czy Wrocław. Od 14 marca 2022 roku w Polsce zaczęła obowiązywać Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, której jednym z postanowień jest możliwość zakładania jednoosobowych działalności. Jest jednak jeden wymóg, trzeba posiadać numer PESEL.

Gdzie złożyć wniosek o PESEL?

Ukraińcy mogą zakładać swoje biznesy w Polsce, na takich samych zasadach, jak Polacy, jednak najpierw muszą wyrobić sobie numer identyfikacji podatkowej PESEL. O wydanie takiego numeru trzeba się postarać w Urzędzie Gminy w swoim mieście, gdzie wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i potwierdzić swoją tożsamość. Cała usługa jest bezpłatna, a niezbędna procedura wcale nie jest trudna czy skomplikowana. Jedyne na co obywatele Ukrainy będą musieli zwrócić uwagę, to długie kolejki i czas oczekiwania na wydanie numeru, później już nic ich nie będzie ograniczało. Aby otrzymać numer PESEL, trzeba przynieść swój dowód osobisty lub paszport, wypełnić wniosek i dołączyć fotografię. Informację o wydaniu numeru PESEL otrzymasz przez SMS lub na swoją pocztę elektroniczną.

Dodatkowo w Urzędzie zostaniesz poproszony o założenie Profilu Zaufanego, który umożliwia podpisanie dokumentu podpisem elektronicznym. Po zakreśleniu odpowiedniej rubryczki na formularzu, zostanie wysłany do ciebie numer aktywacji osobistego konta, dzięki któremu założysz swój Profil Zaufany. Niezbędny jest do tego telefon komórkowy z kartą SIM polskiego operatora, oraz adres e-mail. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie www.gov.pl/ua

Jak założyć spółkę z o.o. - porady dla Ukraińców

W celu założenia spółki warto jest skorzystać z istniejących na rynku doradców, którzy przeprowadzą cię przez cały proces legislacyjny i pomogą ze wszystkimi formalnościami. Jednak jeżeli posiadasz już wszystkie niezbędne dokumenty możesz równie dobrze rozpocząć proceder zakładania swojej spółki samemu. Obecnie nie ma możliwości składania papierowych wniosków, dlatego cała procedura wykonywana jest przez Internet. W tym celu musisz odwiedzić stronę www.ekrs.ms.gov.pl, gdzie po zalogowaniu będziesz poproszony o podanie kilku niezbędnych informacji tj.: nazwa spółki, jej adres, lista wspólników itd. Warto jest przygotować sobie również dokumenty świadczące o statusie cudzoziemca, co również jest niezbędne w przypadków obywateli Ukrainy. Całe oświadczenie należy podpisać podpisem elektronicznym albo podpisem Profilu Zaufanego, oraz odpowiednio opłacić. Zapłata za wpis spółki do rejestru wynosi ok. 350 zł. Po spełnieniu wszystkich wymagań dokumenty zostaną przesłane do właściwego Sądu rejestrowego, który dokona wpisu twojej spółki.

Rozwój przemysłu i handlu na arenie międzynarodowej – szanse dla rozwoju

Polska, jako kraj otwarty gospodarczo i należący do Unii Europejskiej, z powodzeniem działa na arenie międzynarodowej. Założenie swojej spółki w Polsce przekłada się zatem także na sukcesy za granicą np.: w przypadku usług transportowych. Funkcjonowanie również na rynku zagranicznym jest zdecydowanie na plus i niesie ze sobą większe możliwości, oraz kontakty handlowe, które przekładają się na zarobki spółki. Współczesny rynek jest o wiele bardziej przyjazny dla nowych firm, a także daje większe pole do działalności. Zupełnie tak proste jak założenie spółki, jest również jej prowadzenie, które nie wymaga wielu formalności, jedynie sukcesywne funkcjonowanie. Na tym polu już ty musisz sprawdzić swoje siły, pozostałą, prawną część jej działalności, zapewnia już państwo, które daje tobie i twojemu przedsiębiorstwu duże szanse na rozwój.

Podsumowując – celem Polski na najbliższą przyszłość jest uniezależnienie się od paliw kopalnych z Rosji. Obecna sytuacja powinna być impulsem do szybszego przechodzenia na źródła niezależne od czynników zagranicznych, czyli OZE i energię atomową. Obecnie można zaobserwować szybki rozwój fotowoltaiki, wpieranej dopłatami do inwestycji. Poważny problem stanowią regulacje dotyczące farm wiatrowych. Transformacja energetyczna, choć wciąż w powijakach, będzie jednak nieunikniona.