Nowy ład - wpływ na sektor Fin-Tech w Polsce

Żyjemy w świecie ciągłej transformacji cyfrowej. Trudno dzisiaj żyć bez dostępu do Internetu czy bez aplikacji mobilnych. Sektorem szczególnie modyfikowanym przez postęp technologiczny są usługi finansowe. Nie bez powodu powstaje pytanie jak na sferę Fin-Tech wpłyną zmiany podatkowe w Polsce zwane Polskim ładem.

Czym jest Nowy Ład?

Polski Nowy Ład powstał jako rządowy plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Poza zamianami w budownictwie mieszkaniowym, profilaktyce zdrowotnej czy edukacji wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej i systemie podatkowym. Najczęściej analizowanymi i ocenianymi zmianami dla przedsiębiorców są:

  • zmiana kwota wolnej od podatku z 8 000 PLN na 30 000 PLN,
  • zmiana dotycząca progów podatkowych – stawka 32% obowiązuje od dochodów powyżej 120 000 PLN, a nie jak dotychczas od 85 528 PLN,
  • likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej i uzależnienie  jej wysokości od wybranej formy opodatkowania oraz osiąganych dochodów,
  • zniesienie możności wliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych z budynków oraz lokali mieszkalnych,
  • likwidacja karty podatkowej dla przedsiębiorców nie korzystających z takiej formy opodatkowania,
  • obowiązkowe posiadanie terminali płatniczych.

Możliwe reakcje na zmiany wprowadzone przez Nowy Ład ze szczególnym uwzględnieniem sektora Fin-Tech

Zmiany wprowadzane przez Polski Ład budzą obawy przedsiębiorców – zarówno prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek. Jedni i drudzy szukają alternatywnych rozwiązań oraz sposobów na obniżenie zobowiązań podatkowych. Często analizowane jest przeniesienie działalności do innego kraju. Sektor FinTech, dający olbrzymie możliwości pracy zdalnej, bez konieczności przywiązywania się do określonego miejsca, skupia uwagę na państwach takich jak Wielka Brytania, Estonia czy Litwa.

Pierwsze z nich kusi wysoką kwotą wolną od podatku, rozliczeniem podatkowym tylko raz w roku, niskimi składkami ubezpieczeniowymi („ZUS”), 19-procentowym podatkiem CIT oraz 20-procentowym podatkiem VAT, przy czym w większości przypadków nie ma konieczności rejestrowania się do VAT. Brexit sprawił, iż posiadając firmę w Wielkiej Brytanii, działalność prowadzona jest w Europie, ale nie w Unii Europejskiej. Zdecydowanie prostsze jest podbijanie światowych rynków z pozycji podmiotu brytyjskiego, działającego według wewnętrznych zasad, bez dodatkowej kontroli wspólnotowej. Dla otwartego świata FinTech jest to istotny czynnik. Na plus przemawia również ograniczenie zbędnej biurokracji oraz brak wielu wizyt w urzędach.

Również Estonia staje się coraz bardziej kuszącym kierunkiem dla prowadzenia biznesu. Przedstawiciele obszaru FinTech czują się tam jak ryba w wodzie, gdyż kraj ten postawił na transformację cyfrową i wszelkie formalności przystosowano do nowych technologii, dając możliwość założenia i kierowania firmą zupełnie on-line. Działający program e-rezydencji pozwala osobom niebędącym obywatelami Estonii, korzystać z estońskich e-usług i podpisywać się podpisem cyfrowym. Zachęcające są jedne z najniżej oprocentowanych w Unii Europejskiej podatki CIT i PIT, możliwość zwolnienia z opłacania składek „ZUS” czy perspektywa nieodprowadzania podatku dochodowego, jeżeli kapitał nie jest wypłacany, a stanowi zasoby przeznaczone na rozwój firmy.

Podobnie Litwa stała się interesująca, oferując konkurencyjne stawki podatku. CIT na nominalnym poziomie 15% z dodatkową możliwością obniżenia jej aż do 5% stawia Państwo litewskie na wysokiej pozycji w rankingu miejsc korzystnych podatkowo. Ponadto szybka procedura zwrotu VAT, elektroniczny system administracji i.MAS czy brak PCC przyciąga wielu inwestorów. Dla środowiska FinTech istotny jest nacisk na uproszczenie uzyskiwania zezwoleń na działalność z pieniądzem elektronicznym.

Wymienione powyżej korzyści są jedynie możliwościami. W każdym przypadku należy dokładnie przeanalizować jednostkową sytuację. Ewentualne profity z przeniesienia działalności gospodarczej poza granice Polski związane są z wieloma aspektami takimi jak: wielkość przedsiębiorstwa, forma opodatkowania, forma prawna czy osiągane przychody, a w przypadku otoczenia FinTech regulacjami sprzyjającymi prowadzeniu innowacyjnych projektów. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej traci na ważności w zderzeniu z inicjatywami podatkowymi, wsparciem działalności badawczo-rozwojowej czy procesami ułatwiającymi formalności. FinTech to nie tylko rozwój technologiczny. FinTech to zmiana myślenia. Wiedząc, że warto rozmawiać, trzeba pamiętać, że warto też rozmyślać.