Mała Instytucja Płatnicza jako fast-track dla polskiej sceny Fin-Tech

W dwudziestym pierwszym wieku mamy do czynienia — zarówno w Polsce, jak i wielu innych krajach rozwiniętych — z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych. Można to zaobserwować szczególnie w przypadku sektora FinTech, czyli obszaru działalności na styku finansów oraz rozwiązań z zakresu IT. Aby jednak polski FinTech mógł prawidłowo się rozwijać, konieczne jest stworzenie odpowiedniego środowiska prawnego. Do pozytywnych zmian w tym zakresie zalicza się między innymi wprowadzoną niedawną MIP — Małą Instytucję Płatniczą.

Czym jest Mała Instytucja Płatnicza?

Wbrew pozorom, istota tego rozwiązania jest stosunkowo prosta. Jak dotąd, prowadzenie działalności polegających na świadczeniu usług płatniczych było możliwe jedynie w przypadku tych podmiotów, które posiadały status licencjonowanej instytucji płatniczej. Obecnie — w związku z wdrożeniem tzw. dyrektywy PSD2 — sytuacja w tym zakresie uległa diametralnej zmianie.

W świetle nowych przepisów możliwe jest również rozpoczęcie działalności na mniejszą skalę (niejako „na próbę”), w celu wypróbowania świeżo opracowanych rozwiązań. Z pewnością ważną zaletę związaną ze stosowaniem MIP stanowi fakt, że rozpoczęcie działalności w takiej formie nie wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego dla krajowych instytucji płatniczych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Takie rozwiązanie jest użyteczne szczególnie dla mniejszych, debiutujących podmiotów na rynku usług płatniczych.

Zgodnie z obecnymi przepisami, Małą Instytucją Płatniczą może być:

 • osoba prawna,
 • osoba fizyczna,
 • jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, lecz posiada zdolność prawną.

Ważne jest, by tego typu podmiot został wpisany do rejestru dostawców usług płatniczych. Brak barier związanych z licznymi formalnościami ułatwia działanie mniejszym podmiotom. Jest to znaczna oszczędność czasu — początkujący dostawca usług płatniczych może bez pośpiechu przygotować stosowny wniosek do KNF, testując jednocześnie funkcjonowanie systemu w codziennej pracy operacyjnej.

Kiedy powstała Mała Instytucja Płatnicza?

Mała Instytucja Płatnicza to stosunkowo nowe rozwiązanie. Zostało ono wprowadzone w jeszcze 2018 roku, w następstwie wdrożenia dyrektywy PSD-2, czyli Payment Services Directive 2 obowiązującej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.

Jakie usługi mogą świadczyć MIP?

Rozwiązanie określane w przepisach jako MIP — Mała Instytucja Płatnicza — pozwala między innymi na przeprowadzanie takich operacji jak:

 • prowadzenie rachunków użytkowników (limit: dwa tysiące euro),
 • udostępnianie użytkownikom transakcji płatniczych (także w formie aplikacji mobilnych),
 • dokonywanie transakcji płatniczych o maksymalnej wartości na poziomie półtora miliona euro w skali miesiąca,
 • wymiana walut,
 • udzielanie finansowania w formie kredytów płatniczych.

Należy pamiętać, że istnieje szereg ograniczeń w działalności Małych Instytucji Płatniczych. Tego typu podmioty nie mają między innymi prawa do:

 • emisji pieniądza elektronicznego oraz papierowego,
 • inwestowania środków (depozytów) wniesionych przez użytkowników,
 • zapewniać usług typu PIS, tzn. polegających na inicjowaniu płatności z rachunku osoby trzeciej.

Last but not leastMałe Instytucje Płatnicze nie mogą prowadzić swojej działalności poza terenem Polski.

Założenie Małej Instytucji Płatniczej — o czym trzeba pamiętać?

Choć procedura tworzenia Małej Instytucji Płatniczej nie jest tak skomplikowana, jak ma to miejsce w przypadku standardowego, pełnoprawnego KIP (Krajowej Instytucji Płatniczej), to trzeba pamiętać o obowiązku dokonania szeregu formalności. W dokumentacji tej trzeba m.in. w wyczerpujący sposób opisać usługi płatnicze z uwzględnieniem tego, w jaki sposób będzie następował przepływ środków finansowych oraz wrażliwych danych osobowych. Właściwe przygotowanie takiego dokumentu wymaga doświadczenia i dobrej znajomości przepisów.

Tymczasem, biznes — szczególnie w branży FinTech — cechuje się niezwykłym dynamizmem. W związku z tym konieczne jest działanie szybkie — zwłoka może przełożyć się na fiasko przedsięwzięcia.

Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w przygotowaniu dokumentacji. Nasza firma zajmuje się świadczeniem tego typu usług. Cechuje nas doświadczenie, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdej sprawy.